Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB
Start Om Dewey Söktips LIBRIS Svenska ämnesord
Sökterm:
Välj sökform: Dewey SAB
 Söktermen qdff gav 2 träffar.
 
 DEWEY SABRelationSök i LIBRIS på
 
  636.294   Qdff  DDK22  | 636.294  | Qdff  | Båda koderna 
  636.2948   Qdff    | 636.2948  | Qdff  | Båda koderna 
 
Koderna är varandras huvudsakliga motsvarighet (används när flera alternativ finns).
SAB-koden är DDC-kodens huvudsakliga motsvarighet (men inte omvänt).
DDC-koden är SAB-kodens huvudsakliga motsvarighet (men inte omvänt).
Koderna är exakta motsvarigheter.
SAB-klassen är en delmängd av DDC-klassen.
DDC-klassen är en delmängd av SAB-klassen.
Deweyklassen och SAB-klassen överlappar varandra.
 
Ladda ner hela konkordansen som tabbseparerad text-fil.The content of the table may not be modified or altered.

All copyright in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC, © 2003-2009. The National Library of Sweden (Kungl. biblioteket) utilizes the Dewey Decimal Classification system for this conversion table with the consent of OCLC.