Konverteringstabell mellan DEWEY / SAB
Start Om Dewey Söktips LIBRIS Svenska ämnesord

Om konverteringstabellen

Konverteringstabellen är avsedd att fungera som ett stöd för att översätta DDC-koder till SAB-koder och tvärtom. Den kan användas som ett verktyg vid SAB-klassifikation av utländsk litteratur som har DDC-koder, och för att hitta klassifikationskoder att söka på i bibliotekskataloger. Konverteringstabellen är numera fritt tillgänglig.

Webbversionen av konverteringstabellen gäller Dewey Decimal Classification, 22. ed (DDC22) och Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8. uppl. (SAB8). En tryckt utgåva av konvereringstabellen mellan Dewey Decimal Classification, 21. ed. och Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 7. uppl. finns publicerad av BTJ - läs mer om detta här.

Söktips

Du kan söka på ett DDC-kod och få fram motsvarande SAB-kod och tvärtom. Sökningen är en enkel högertrunkerad fritextsökning och du får en träfflista där även efterföljande koder redovisas.

Konverteringstabellen är hierarkiskt uppbyggd. Om du inte hittar aktuell kod bör du göra en ny sökning på hierarkiskt överordnad kod. DDC-koden 005.456 ger t.ex. inga träffar i tabellen, sök då på 005.45, och om inte det heller ger resultat, korta koden ytterligare till 005.4. DDC-koder innehåller alltid minst tre siffror. Om du vill söka på en hierarkiskt överordnad kod som innehåller färre siffror läggs nollor till på slutet. Den hierarkiskt överordnade koden till 688 är 680 och den överordnade koden till 680 är 600. Vid sökning på DDC-koder som innehåller fler än tre siffror sätts decimalpunkt efter den tredje.

Det är självklart svårt att göra en precis tabell mellan två så olika klassifikationssystem som DDC och SAB-systemet. När tabellen används som hjälpmedel vid klassifikation bör man därför alltid kontrollera att den kod man hittat stämmer överens med anvisningarna i klassifikationssystemet.

Det pågår arbete med att uppdatera konverteringstabellen och ange vilket förhållande klassifikationskoderna har till varandra. Relationerna skrivs för närvarande i kodform, men kommer att ersättas av klartexter i ett senare skede.

Koder

Koderna är varandras huvudsakliga motsvarighet (används när flera alternativ finns).
SAB-koden är DDC-kodens huvudsakliga motsvarighet (men inte omvänt).
DDC-koden är SAB-kodens huvudsakliga motsvarighet (men inte omvänt).
Koderna är exakta motsvarigheter.
SAB-klassen är en delmängd av DDC-klassen.
DDC-klassen är en delmängd av SAB-klassen.
Deweyklassen och SAB-klassen överlappar varandra.

För de klassifikationskoder som ännu inte uppdaterats gäller nedanstående:

001.1Bf Be Välj tillämpligt alternativ. Båda SAB-signaturerna motsvaras av DDC 001.1 ( i prioritetsordning).
004.7 Puah+ Gäller signaturen Puah samt alla underavdelningar inom denna.
011.56t ex Aa.07 Andra signaturer kan vara aktuella, men huvudsakligen denna kommer att användas i praktiken.
025 Aba (dokumentation Aa) Exempel på avvikelser i SAB-systemet, vilket har preciserats i tabellen.
027.01-- 027.09Ab-a-- Ab-s Gäller alla signaturer mellan .01 och .09 och -a--s. De geografiska tilläggen kan inte preciseras.
028resp avd SAB-signaturen kan inte preciseras.
030.9 Ba:k, Ba:ka
etcExempel som visar uppbyggnaden av signaturerna.
268.8 Ck+.07/Cj+.07 Cj+.07/Ck+.07Gäller Ck med underavdelningar eller Cj med underavdelningar (geografiskt tillägg) och tillägg .07.

Upp

All copyright in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC, © 2003-2009. The National Library of Sweden (Kungl. biblioteket) utilizes the Dewey Decimal Classification system for this conversion table with the consent of OCLC.